Planer

Våra planer för 2024...

SE* Golden Shades Marquis by Diva

💕

Ambassadör för Agria Breeders Club

Mor:     SE* Golden Shades Marquis by Diva

Far:      SE* Sankt Halvard's Ike

Sverak diplomerad uppfödare

Tillstånd enligt Länsstyrelsens 6 kap. 4 § djurskyddslagen (2018:1192) att bedriva uppfödning och försäljning av katt

Maine Coon MCO Mainecoons uppfödare katt

Pineberry